2. mednarodna konferenca Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet

Posted on Nov 20, 2014


 

Na konferenci smo imeli predstavitev našega dela iz področja integralne ekonomije. V pobudi za Integralno zeleno Slovenijo smo prepoznali gibanje, ki se zavzema za vrednote na katerih temelji naš razvoj ideje. Sam koncept integralne ekonomije nam je dal nov vpogled in smernice za dolgoročen razvoj ideje. Obstajajo drugačni ekonomski pristopi, ki so popolnoma drugačni od današnjih ekonomskih trendov. Kaj točno je “Integralna zelena Slovenija”? Projekt Integralna zelena Slovenija preučuje možnosti za implementacijo modela integralne ekonomije v povezavi z zelenim gospodarstvom, socialnim podjetništvom in družbeno odgovornostjo v Sloveniji. Osnovni teoretski okvir za ta ekonomski pristop sta postavila profesorja Ronnie Lessem in Alexander Schieffer iz Centra za razvoj Trans4m iz Ženeve. Konferenca je potekala 14. in 15. novembra 2014 v Biotehniškem centru Naklo, Slovenija.