2. Nyéléni Evropa Forum za prehransko suverenost –največje srečanje evropskih gibanj za prehransko suverenost v Evropi

Posted on Nov 8, 2016


2. Nyéléni Evropa Forum za prehransko suverenost, forum za drugačen agroživilski sektor, se je odvijal od 26. do 30. oktobra 2016, v mestu Cluj-Napoca, v Romuniji. Doslej največji evropski forum za prehransko suverenost je potekal v Expo Transilvanija. Eden od glavnih ciljev foruma je bil zbliževanje zahodne in vzhodne Evrope ter tudi centralne Azije, zato so forum organizirali v državi vzhodne Evrope. Foruma se je udeležilo 1.000 udeležencev iz 42 držav. Udeleženci so prišli iz celotne Evrope in tudi iz Afrike in Azije.

Prisotnih je bilo veliko različnih ljudi, ki so del gibanja za prehransko suverenost, vključno s kmeti, delavci v kmetijstvu in prehranski industriji, sindikalisti, raziskovalci, aktivisti, ribiči, pastirji, avtohtoni prebivalci, potrošniki in zagovorniki človekovih pravic. Udeleženci so se zbrali z namenom sodelovanja in priprave skupnih strategij o prevzemu nadzora nad kmetijskim in živilskim sistemom.

Forum se je začel s sejmom delegacij za spoznavanje udeležencev, izmenjavo izkušenj, idej ter za predstavitev stanja gibanj za prehransko suverenost v državah udeleženkah. Na sejmu smo predstavili knjigo Integral Green Slovenija in slovenske pristope k prehranski suverenosti s pomočjo modela integralne ekonomije, ki jo je v Slovenijo vpeljala dr. Piciga.

Srečati toliko ljudi, ki delajo na svojih projektih in predstavljajo rezultate svojega dela, iz celotne Evrope, poda nov zagon za delo na svojih projektih. Pet dni intenzivnega druženja, izmenjevanja izkušenj in idej ter pogovarjanja o ukrepih za skupni cilj, so neprecenljiva izkušnja.

Na forumu je potekalo hkrati več dogodkov. Udeleženci so se sami odločili, katera tema jih zanima, oziroma na katerem področju želijo biti ali so aktivni. Tako se je omogočil čim boljši prenos izkušenj, idej in znanja med udeleženci.

  • Razprave so potekale v okviru tematskih osi
  • Modeli proizvodnje in potrošnje hrane
  • Razdeljevanje/distribucija hrane
  • Pravice do naravni virov in javnih dobrin
  • Delo in socialni pogoji v kmetijstvu in agroživilski verigi

Pogovarjali smo se tudi o političnem zbliževanju in delovanju, predvsem katere politike so pomembne za gibanje in kako na njih pritiskati z našimi aktivnostmi na različnih nivojih in katera načela sodelovanja in vključevanja se morajo upoštevati.

Delo se je odvijalo v skupinah, ki so obravnavale enega od nivojev politik:

  • Lokalne politike
  • Nacionalne politike
  • Politike Evropske unije
  • Globalne politike

Vsak večer se je odvijal program t.i. odprt prostor, kjer smo se udeleženci pogovarjali o temah, ki niso bile vključene v program. Pogovori so potekali o projektih, akcijah, strategijah, akcijskih načrtih z namenom okrepiti gibanje za prehransko suverenost v boju proti korporativnim industrijskim prehranskim sistemom.

S kolegi, ki se ukvarjajo s prehransko suverenostjo iz republik bivše Jugoslavije smo izmenjavali izkušnje o delu na prehranski suverenosti in analizirali prehransko suverenost bivše skupne države. Razpravljali smo tudi o ustanovitvi Nyeleni Yugoslavija foruma za ponovno povezavo območja, ki je bilo nekoč že povezano in prehransko suvereno ter za izmenjavo pogledov in idej o prehranski suverenosti. Velik poudarek foruma je bil na agroekologiji kot vedi, ki bo vedno pomembnejša za razvoj kmetijstva v prihodnosti – nazaj k naravi.

Agroekologija se zavzema za radikalno lokalnen, vključujoč in trajnosten pristop k kmetijstvu. Sodelovanje v Cluj-Napoca je vodilo do nastanka skupnih prehranskih in kmetijskih načrtov, s spodbujanjem agroekološkega modela kmetijstva.