Posts by Institute InTeRCeR


Prokurist in svetovalec Klemen Bizjak je pripravil in vodil prvo spoznavno srečanje med predstavniki občin Lovrenc na Pohorju in St. Margarethen an der Raab v sosednji Štajerski, med županom Joškom Manfredo in županom Johannom Glettlerjem. Srečanje je potekalo v prazničnem vzdušju, na občinski praznik Margarether Kirtag in se uspešno zaključilo s sklepom o nadaljnjih bilateralnih aktivnostih v avgustu, kjer bodo vključeni tudi...

Read More

Za ohranjanje biotske raznovrstnosti v svetu in v Evropi je ključnega pomena sodelovanje z lastniki zemljišč z namenom ohranjanje kulturne krajine in njihove biotske raznovrstnosti ter z iskanjem novih načinov dostojnega prihodka za visoko kakovosti življenja. Nemška zveza za nego krajine – Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) deluje na tem področju skupaj s svojimi lokalnimi združenji (Landcare Associations) po vsej...

Read More

Delavnico je organiziral je Inštitut za trajnostni razvoj in celostne rešitve – InTeRCeR, skupaj z Inštitutom za razvoj družbene odgovornosti – IRDO. Delavnica je potekala v ponedeljek, dne 23.5.2016, v prostorih Mariborske razvojne agencije. Naslov delavnice je bil »Zeleno podjetništvo« in se je odvila malce drugače, kot nas je večina pričakovala. Vodja delavnice je bil Victor Branagan (M.Sc. M.B.S.), več o njem in delu njegove ekipe...

Read More

1. februarja 2016 je Evropska investicijska baka – EIB gostila letni Seminar Sveta direktorjev EIB s civilno družbo 2016. Ta dogodek, peti svoje vrste, ki temelji na plodnih izmenjav v predhodnih seminarjih februarja 2015, februarja 2014, februarja 2013 in oktobra 2011. Ta seminar je ključni steber vključevanja deležnikov banke in edini forum, na katerem se je odbor direktorjev srečal z zunanjimi deležniki. 50 udeležencev iz 40...

Read More
Obisk občine Lovrenc na Pohorju

Obisk občine Lovrenc na Pohorju


Posted on Dec 16, 2015

Ekipa Inštituta InTeRCeR je obiskala občino Lovrenc na Pohorju. Na območju občine smo leta 2014 izvajali pilotni projekt ideje Souporabe kmetijskih zemljišč. Zraven ekipe Inštituta InTeRCeR se je srečanja z županom in njegovimi sodelavc udeležil tudi kolega Markus Meister iz Avstrije, predstavnik občine Sankt Margarethen an der Raab. Pogovor je potekal o možnosti mednarodnega sodelovanja med občino Lovrenc na Pohorju in občino Sankt...

Read More