Delovni obisk v Nemčiji

Posted on Apr 8, 2015


Konec meseca marca se je Iztok mudil na delovnem obisku v Nemčiji, v kraju Trebbin, zraven Berlina. Namen obiska je bil pomagati ljudem, ki iščejo vizijo razvoja za posestvo veliko 1000 ha. Pomagal je pri izdelavi načrta za začetek ekološkega kmetovanja na posestvu in s tem povezanih vsebin: pridelki, organizacija kmetovanja,… Svetoval je kako primerno krajinsko ekološko zasnovati posest za povečanje krajinske pestrosti in biotske raznovrstnosti za povečanje privlačnosti krajine in ekosistemskih storitev pomembnih za ekološko kmetijstvo. Učil in pomagal je pri spomladanskih opravilih na posestvu: sajenje starih sort sadnih dreves, obrezovanje dreves, vinske trte… Hkrati je tudi pomagal pri spomladanskih delih na posestvu ljudem, ki tam živijo in pridobival nova znanja in veščine.

IMG_3168IMG_3162IMG_3028IMG_3007IMG_2993IMG_2989