Rural Youth and Young Farmers Workshop

Posted on Oct 29, 2015


Delavnica na temo podeželske mladine in mladih kmetovalcev je potekala od 22.-25. oktobra 2015, na šoli za biodinamično kmetovanje Warmonderhof v bližini mesta Dronten na Nizozemskem, 5 m pod nivojem morske gladine.

Delavnico je organiziral Forum Synergies skupaj s Future Farmers Movement gibanjem. Namen delavnice je bil zbiranje, krepitev in širjenje trajnostnih praks v podeželskih območjih ter izmenjava znanj in izkušenj med udeleženci in organizatorji delavnice.

Aktivno sodelovanje mladih v podeželskih gospodarstvih in v lokalnem razvoju je običajno omejeno s:

  • Pomanjkanjem predpogojev in pripravljalnih ukrepov za vračanje mladih na podeželju
  • Težavami pri dostopu do zemljišč in finančnih sredstev, za mlade in za mlade kmete
  • Nizko raven kakovosti poklicnega in nepoklicnega izobraževanja na podeželju
  • Pomanjkanjem ustrezne podpore za dejavnosti mladine in mladih kmetov na podeželju

Mladi vključno z mladimi kmeti v podeželski Evropi se soočajo s temi in drugimi izzivi, za katere ni dovolj motivacije za razpravo in ukrepanje. Tukaj smo bili pripravljeni razširiti razprave, reševati vprašanja in iskati skupne reštive, ki temeljijo na pobudah podeželske mladine in mladih kmetov iz vse Evrope.
Delavnica je vključevala oglede dobrih praks, “tržnico iniciativ” kjer so udeleženci predstavljali svoje projekte, oglede okolice šole in skupinske razprave med udeleženci.
Delavnice se je udeležil Iztok, kjer je na Tržnici iniciativ predstavil projekt Souporaba Kmetijskih zemljišč in delil izkušnje inštituta z ostalimi udeleženci delavnice. Delavnica je bila priložnost za nabiranje novih znanj, izkušenj ter spoznavanje novih ljudi, ki so zanteresirani za mednarodno sodelovanje z Inštitutom in projektom Souporaba kmetijskih zemljišč.