10. IALE svetovni kongres

Posted on May 16, 2023


Tema kongresa je bila Narava in družba pred antropocenom – izzivi in perspektive krajinske ekologije.

Svetovno združenje krajinskih ekologov – IALE, je organiziralo svtovni krajinskoekološki kongres v Milanu, v Italiji od 1 – 5 jujija 2019.

Kongres je bil mednarodna priložnost za srečanje vseh, ki se ukvarjajo s krajinsko ekologijo in jih to področje zanima.

Član inštituta se je udeležil kongresa in imel predstavitev raziskave in posterja. Predstavili smo poster projekta Souporaba kmetijskih zemljišč in imeli prezentacijo raziskave Časovna krajinskoekološka analiza mokrišča v Pesniški dolini.