News


Hazelnut harmony 2023


Posted on Jul 25, 2023

Impressions of Lisa HERLEDANT, a volunteer from France, who joined us in July to learn about biodiversity in the field where we introduced her to the functioning of complex natural systems through our projects: “I’m 19 and I’ve been living in Paris for two years to study international business. I chose these studies because I’d like to become a buyer, a buyer in circular fashion. In fact, ever since I was very...

Read More

Ustvarjamo prihodnost, učimo se iz preteklosti, 5-9 julij 2021, Varšava, Poljska Evropski kongres krajinske ekologije IALE 2022 želi izpostaviti krajinsko ekologijo kot transdisciplinarno platformo, ki povezuje preteklost, sedanjost in prihodnost. Ta pristop je še posebej potreben zdaj, ko se svet sooča z globalnimi izzivi, kot so podnebna kriza, izguba biotske raznovrstnosti, onesnaževanje okolja, množične migracije in urbanizacija....

Read More

Making the future, learning from the past, 5-9 July 2021, Warsaw, Poland The IALE 2022 European Landscape Ecology Congress aims to highlight landscape ecology as the trans disciplinary platform linking past, present and future. This approach is especially needed now when the world is facing global challenges such as climate crisis, biodiversity loss, environmental pollution, mass migration and urbanization. A holistic, landscape...

Read More

10th IALE World Congress 2019


Posted on May 29, 2023

Nature and society facing the Anthropocene – Challenges and Perspectives for Landscape Ecology, Milano, Italy, 01-05 July  The International Association for Landscape Ecology – IALE has organised world landscape ecology congress in Milan, Italy 1 – 5 July 2019. Nature and society facing the Anthropocene – Challenges and Perspectives for Landscape Ecology The congress was an international meeting opportunity for everyone...

Read More

10. IALE svetovni kongres


Posted on May 16, 2023

Tema kongresa je bila Narava in družba pred antropocenom – izzivi in perspektive krajinske ekologije. Svetovno združenje krajinskih ekologov – IALE, je organiziralo svtovni krajinskoekološki kongres v Milanu, v Italiji od 1 – 5 jujija 2019. Kongres je bil mednarodna priložnost za srečanje vseh, ki se ukvarjajo s krajinsko ekologijo in jih to področje zanima. Član inštituta se je udeležil kongresa in imel predstavitev...

Read More

Climathon  bo v Mariboru potekal že tretjič. Vabljeni 26.10.2018 v Vetrinjski dvor. Pridruži se nam in soustvarjaj ideje za regenerativni Maribor.  PRIJAVE: https://lnkd.in/diP3Az7 Postani del globalnega gibanja Climathon za iskanje inovativnih rešitev za premagovanje podnebnih izzivov v sodobnih urbanih okoljih. Climathon pomeni 24 ur intenzivnega premisleka in neprekinjenega timskega dela. 24 ur pospešenega bitja srca in...

Read More