IALE 2017 Evropski krajinskoekološki kongres

Posted on Sep 20, 2017


Evropsko združenje za krajinsko ekologijo – IALE, je organiziralo IALE 2017 Evropski Krajinskoekološki kongres,Od vzorcev in procesov do ljudi in delovanja v Ghentu, od 12. do 15. septembra 2017.

Tema kongresa poudarja, da je krajinska ekologija stična točka – kjer se vzorci in procesi srečujejo z ljudmi in delovanjem – kot način razmišljanja pri obravnavanju evropskih krajin. Organizatorji so želeli poudariti integracijo vzorcev in procesov kot biofizikalne sestavine krajinske ekologije, skupaj z ljudmi in delovanjem, vpeljevanje družbenih in kulturnih pristopov. To zahteva interakcijo naravoslovnih in družboslovnih ved ter znanosti, politik in prakse. Zato je bil kongres priložnost za razmislek o trenutnem stanju krajinske ekologije. Zraven tega so bili izzivi kongresa prihodnje usmeritve krajinske ekologije kot družbeno pomembnega pristopa za znanost, politiko in prakso.

Sodelovanje na kongresu je omogočilo vpogled v dogajanje na področju ekologije krajine v Evropi. Spoznali smo veliko raziskovalcev in ljudi dejavnih na področju krajinske ekologije, izmenjavali smo znanje, izkušnje in se pogovarjali o možnosti strokovnega sodelovanja.