Inovatorska pobuda v Budimpešti, na temo: Spodbujanje trajnostnega gospodarstva na podeželskih območjih

Posted on Oct 29, 2015


Climate-KIC je največje evropsko javno-zasebno inovativno partnerstvo, za sodelovanje pri reševanju vprašanja podnebnih sprememb.

Inovatorska pobuda v Budimpešti, na temo: Spodbujanje trajnostnega gospodarstva na podeželskih območjih, je potekala od 17. – 25. oktobra 2015. Osem dnevni inštrukcijski program za izkušene strokovnjake za vzpodbujanje izboljšanja organizacij in inovacijskega sistema na temo Delo na izzivih, s katerimi se soočamo, in kako jih premagati.

Namen programa je bil naučiti se, kako razvijati kmetijske organizacije, reševati izzive podnebnih sprememb, razviti svoje poslovanje trajnostno in uporabiti inovacije, z glavnim poudarkom na naslednjih temah:

  • Donosnega in odpornega namakalnega sistema pred vplivi podnebnih sprememb
  • Priložnosti, ki jih pametno kmetijstvo in precizno kmetijstvo lahko ima za vas
  • Valorizacija stranskih proizvodov in odpadnih tokov po pristopu krožnega gospodarstva in praks upravljanja dobavnih verig

Klemen se je udeležil programa z namenom izboljšanja ideje Souporabe kmetijskih zemljišč in pridobivanjem novih izkušenj, ki jih potrebujemo za izboljšanje našega dela.