Novice


Hazelnut harmony 2023

Posted by on 8:57 am in News | Comments Off on Hazelnut harmony 2023

Impressions of Lisa HERLEDANT, a volunteer from France, who joined us in July to learn about biodiversity in the field where we introduced her to the functioning of complex natural systems through our projects: “I’m 19 and I’ve been living in Paris for two years to study international business. I chose these studies because I’d like to become a buyer, a buyer in circular fashion. In fact, ever since I was very young, I’ve been very committed to the environment and ecology. That’s why I decided to go to Slovenia in July to learn more about biodiversity. In fact, thanks to the French association ZELLIDJA, I have the opportunity to make a documentary on biodiversity in Slovenia. Today we’re halfway through my trip, but I’ve been able to learn a lot thanks to several people, notably Iztok and Klemen from InTeRCeR, who helped me understand their research by showing me some of Slovenia’s beautiful and very interesting landscapes. As a result, I’m even more aware that nature and biodiversity are totally essential to our lives, and this trip will surely change my...

read more

IALE 2021 European Landscape Ecology Congress

Posted by on 7:24 am in News | Comments Off on IALE 2021 European Landscape Ecology Congress

Ustvarjamo prihodnost, učimo se iz preteklosti, 5-9 julij 2021, Varšava, Poljska Evropski kongres krajinske ekologije IALE 2022 želi izpostaviti krajinsko ekologijo kot transdisciplinarno platformo, ki povezuje preteklost, sedanjost in prihodnost. Ta pristop je še posebej potreben zdaj, ko se svet sooča z globalnimi izzivi, kot so podnebna kriza, izguba biotske raznovrstnosti, onesnaževanje okolja, množične migracije in urbanizacija. Celostni krajinski pristop k kompleksnim kulturno-okoljskim sistemom – kar je bistvo krajinske ekologije – zagotavlja popoln okvir za kombiniranje transdisciplinarnih orodij in perspektiv za boljše razumevanje raznolikih pojavov in procesov okoli nas ter za njihovo predvidevanje in ustrezno upravljanje. Zato se želimo učiti iz preteklih izkušenj in znanja, da prevzamemo odgovornost za oblikovanje trajnostnih krajin in družb prihodnosti. Žal je zaradi težav s Covid19 kongres potekal preko spleta in tudi kongres se je prestavil za eno leto Na tem kongresu smo imeli predstavitev najnovejšega projekta Krajine v...

read more

IALE 2021 European Landscape Ecology Congress

Posted by on 7:19 am in News | Comments Off on IALE 2021 European Landscape Ecology Congress

Making the future, learning from the past, 5-9 July 2021, Warsaw, Poland The IALE 2022 European Landscape Ecology Congress aims to highlight landscape ecology as the trans disciplinary platform linking past, present and future. This approach is especially needed now when the world is facing global challenges such as climate crisis, biodiversity loss, environmental pollution, mass migration and urbanization. A holistic, landscape approach to the complex cultural-environmental systems – which is the essence of landscape ecology – provides the perfect framework for combining trans disciplinary tools and perspectives to better understand the diverse phenomena and processes around us and to predict and properly manage them. That is why we want to learn from past experience and knowledge to take responsibility for shaping sustainable landscapes and societies of the future. At this congress, we had a presentation of the latest project Landscapes in...

read more

10th IALE World Congress 2019

Posted by on 7:11 am in News | Comments Off on 10th IALE World Congress 2019

Nature and society facing the Anthropocene – Challenges and Perspectives for Landscape Ecology, Milano, Italy, 01-05 July  The International Association for Landscape Ecology – IALE has organised world landscape ecology congress in Milan, Italy 1 – 5 July 2019. Nature and society facing the Anthropocene – Challenges and Perspectives for Landscape Ecology The congress was an international meeting opportunity for everyone working in landscape ecology or who has an interest in this field. Member of institute has participated on congress and had oral presentation and poster one. We have presened Land Sharing project initiative poster and have oral presentation of research Landscape Ecology Time Analysis of Wetland in Pesnica...

read more

10. IALE svetovni kongres

Posted by on 9:16 pm in News | Comments Off on 10. IALE svetovni kongres

Tema kongresa je bila Narava in družba pred antropocenom – izzivi in perspektive krajinske ekologije. Svetovno združenje krajinskih ekologov – IALE, je organiziralo svtovni krajinskoekološki kongres v Milanu, v Italiji od 1 – 5 jujija 2019. Kongres je bil mednarodna priložnost za srečanje vseh, ki se ukvarjajo s krajinsko ekologijo in jih to področje zanima. Član inštituta se je udeležil kongresa in imel predstavitev raziskave in posterja. Predstavili smo poster projekta Souporaba kmetijskih zemljišč in imeli prezentacijo raziskave Časovna krajinskoekološka analiza mokrišča v Pesniški...

read more

CLIMATHON MARIBOR 2018 – solutions for a regenerative Maribor

Posted by on 11:16 pm in News | Comments Off on CLIMATHON MARIBOR 2018 – solutions for a regenerative Maribor

Climathon  bo v Mariboru potekal že tretjič. Vabljeni 26.10.2018 v Vetrinjski dvor. Pridruži se nam in soustvarjaj ideje za regenerativni Maribor.  PRIJAVE: https://lnkd.in/diP3Az7 Postani del globalnega gibanja Climathon za iskanje inovativnih rešitev za premagovanje podnebnih izzivov v sodobnih urbanih okoljih. Climathon pomeni 24 ur intenzivnega premisleka in neprekinjenega timskega dela. 24 ur pospešenega bitja srca in kreiranja vizije za bolj zeleno prihodnost. Sodeluj na Climathon Maribor 2018 in aktivno soustvarjaj jutri, kakršnega bi želel živeti že...

read more

Climathon 2017 MARIBOR CIRCULAR CITY. FROM GREEN TO GOLD.

Posted by on 1:20 pm in News | Comments Off on Climathon 2017 MARIBOR CIRCULAR CITY. FROM GREEN TO GOLD.

Climathon 2017 MARIBOR CIRCULAR CITY. FROM GREEN TO GOLD.

MARIBOR CIRCULAR CITY. FROM GREEN TO GOLD.   Izziv: Circular economy in an urban environment: Reduce, reuse, recycle biological or organic waste?   Climathon Maribor 2017 bo hkrati potekal v okoli 100 mestih po vsem svetu. Letos zopet v Mariboru. Pridruži se v petek, 27. Oktobra ob 16.00 v Salonu uporabnih umetnosti.    Climathon Maribor pomeni 24 ur premisleka in kreiranja vizije za krožno mesto Maribor – mesto zelene prihodnosti. Udeležba je brezplačna, prijavi se tukaj: https://climathon.climate-kic.org/maribor   Publié par Inštitut Intercer sur dimanche 15 octobre 2017  ...

read more

IALE 2017 Evropski krajinskoekološki kongres

Posted by on 7:07 pm in News | Comments Off on IALE 2017 Evropski krajinskoekološki kongres

Evropsko združenje za krajinsko ekologijo – IALE, je organiziralo IALE 2017 Evropski Krajinskoekološki kongres,Od vzorcev in procesov do ljudi in delovanja v Ghentu, od 12. do 15. septembra 2017. Tema kongresa poudarja, da je krajinska ekologija stična točka – kjer se vzorci in procesi srečujejo z ljudmi in delovanjem – kot način razmišljanja pri obravnavanju evropskih krajin. Organizatorji so želeli poudariti integracijo vzorcev in procesov kot biofizikalne sestavine krajinske ekologije, skupaj z ljudmi in delovanjem, vpeljevanje družbenih in kulturnih pristopov. To zahteva interakcijo naravoslovnih in družboslovnih ved ter znanosti, politik in prakse. Zato je bil kongres priložnost za razmislek o trenutnem stanju krajinske ekologije. Zraven tega so bili izzivi kongresa prihodnje usmeritve krajinske ekologije kot družbeno pomembnega pristopa za znanost, politiko in prakso. Sodelovanje na kongresu je omogočilo vpogled v dogajanje na področju ekologije krajine v Evropi. Spoznali smo veliko raziskovalcev in ljudi dejavnih na področju krajinske ekologije, izmenjavali smo znanje, izkušnje in se pogovarjali o možnosti strokovnega sodelovanja....

read more

Krepitev človekovih pravic pridelovalcev

Posted by on 10:48 am in News | Comments Off on Krepitev človekovih pravic pridelovalcev

Krepitev človekovih pravic pridelovalcev

read more

Sodelovanje Slovenija – ZDA za mladim prijazno podjetništvo in evropska predstavitev Pakta za mlade

Posted by on 2:40 pm in News | Comments Off on Sodelovanje Slovenija – ZDA za mladim prijazno podjetništvo in evropska predstavitev Pakta za mlade

Sodelovanje Slovenija – ZDA za mladim prijazno podjetništvo in evropska predstavitev Pakta za mlade

V Mariboru so 12. decembra 2016  predstavili možnosti sodelovanja Slovenija – ZDA za mladim prijazno podjetništvo ter evropsko kampanjo Pakt za mlade, ki spodbuja zaposlovanje mladih, pripravništvo, prakso v podjetjih. Klemen Bizjak, član Inštituta InTeRCeR se je udeležil srečanja. V prostorih Štajerske gospodarske zbornice je  Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO v sodelovanju z Veleposlaništvom Združenih držav Amerike in Urada RS za mladino ter podpornimi partnerji predstavil možnosti za sodelovanje mladih z ZDA in krepitev njihovega podjetništva. Zbrane so najprej pozdravili Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor, Izaak Martin, namestnik vodje oddelka za odnose z javnostmi Veleposlaništva ZDA v Ljubljani, Jernej Salecl, pomočnik direktorice Štajerske gospodarske zbornice, in mag. Anita Hrast, direktorica Inštituta IRDO.   Sledil je pogovor s sogovorniki, ki so že imeli izkušnje z delom, podjetništvom ali šolanjem v ZDA. Ti so prenesli svoje znanje na mlade in predlagali mladim, kako vzpostaviti poslovne odnose, se vključiti v študij, delo in življenje v ZDA. Charlotte Taft, SEI & Alumni koordinatorka pri Veleposlaništvu ZDA v Ljubljani, je poudarila, da Veleposlaništvo mladim iz Slovenije nudi številne možnosti – od spodbujanja pridobivanja prakse mladih pri podjetjih v ZDA v obliki poletnega dela, ki ga lahko pridobijo preko agencije STA potovanja, do štipendij (Fulbright štipendije) in drugih podpor npr. pri fundacijah (Ad Futura in druge). Mlade vabijo, da spremljajo objave na spletni strani Veleposlaništva ZDA v Sloveniji in izkoristijo priložnosti, ki jim jih nudijo. Poudarila je še, da je za mlade nujno, da jim omogočimo prakso v podjetjih, saj le tako lahko vedo, kako delati, ko se zares zaposlijo. V ZDA je namreč običajna praksa, da mladi med študijem že tudi delajo in tako pridobivajo ustrezne izkušnje v praksi.   dr. Creston Davis, Ustanovni direktor in profesor filozofije – Globalni center za napredne študije, New York, predsednik Interdiscp. Humanistika Alma Mater Europaea Slovenija in Avstrija, je poudaril, da je v Mariboru med mladimi veliko brezposelnosti, po drugi strani pa imamo brezplačen študij. Tudi sam spodbuja tuje študente, da pridejo študirati v Slovenijo, ki je po njegovem mnenju zelo lepa dežela, in je škoda, da mladim v njej ne bi uspeli pomagati k uspehu. Poudaril je, da mladi morajo tvegati, si upati uspeti, četudi vmes naredijo napake. Napake so le drugačen način učenja za uspeh. »Pomanjkanje denarja je samo izgovor, da nekaj ne storimo, bistveno, je da se človek sam odloči, da bo nekaj iz sebe naredil,« je še dodal.   Alenka Hren, SPIRIT Slovenija, javna agencija, je poudarila, da se veliko dogaja drugje, zato si mladi morajo upati oditi na pot in se vrniti domov. Mladi naj bodo bolj proaktivni, naj potujejo, naj bodo odprti za številne možnosti. Dr. Martina Rauter, Mestna občina Maribor, je povedala, da je potrebno začeti delati in manj govoriti, kar velja tudi za mlade. »Nujno moramo povezati obstoječe podporne sisteme v mestu na eni skupni točki, ki bo mladim nudila ključne informacije za študij in pridobitev zaposlitve, k čemur stremi tudi Mestna občina Maribor,« je še dodala. Jernej Salecl, Štajerska gospodarska zbornica, je povedal, da ima zbornica tudi za mlade pripravljene posebne pakete s strokovno podporo pri začetku poslovanja, če se odločijo za podjetniško pot, zato vabijo vse mlade, ki bi jih to zanimalo, da se oglasijo pri njih.   Gregor Salobir, absolvent magistrskega študija na Fakulteti za gradbeništvo, promet in arhitekturo Univerze v Mariboru, je...

read more

Socialne inovacije na področju podnebnih sprememb The4BEES

Posted by on 10:27 am in News | Comments Off on Socialne inovacije na področju podnebnih sprememb The4BEES

Socialne inovacije na področju podnebnih sprememb The4BEES

Živimo v času, ko se kot družba srečujemo s številnimi družbenimi in okoljskimi premiki. Zavedanje ohranjanja in negovanja tako družbenih, kot tistih bolj naravi prijaznih pristopov postaja del našega vsakdana. V nas počasi raste zavedanje, da nam je posojen samo en planet, ki smo ga dolžni varovati tudi za naše zanamce. In prav iz tega zavedanja, ter v želji hitrejšega približevanja mednarodno zastavljenim ciljem varovanja okolja in zmanjševanja ogljičnega odtisa izhaja projekt The4Bees. Projekt podrobneje izhaja iz predpostavke: »Energijo porabljajo ljudje, ne pa stavbe.« Tako se projekt dotika ravnanja vseh nas, uporabnikov stavb, kot pristopa v zagotavljanju energetske učinkovitosti zgradb. The4Bees ustvarja mednarodno partnerstvo na območju Alp, ki omogoča vpogled v obnašanje posameznikov v javnih zgradbah na področju ravnanja z energije, njihovo presojo ter ne nazadnje razvoj IKT orodij za spodbujanje energetsko bolj odgovornih ravnanj. V tem procesu soustvarjanja, širom Evrope nastajajo živi laboratoriji spremljanja in predstavljanja energetske učinkovitosti zgradb s strani posamezne skupine uporabnikov; dijaki, turisti, najemniki, podjetniki. Eden izmed njih je svoje mesto vzpostavitve našel tudi v Šolskem centru Velenje in preko tega odprl možnost dijakom, da postanejo eden izmed vodnikov družbe h energetski učinkovitosti ter pomagajo sooblikovati zakonodajno programsko področje energetske učinkovitosti in zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Ob strokovnem vodenju in podpori dijakom s strani Zavoda Kssena (Velenje) in E-Zavoda (Ptuj) dobiva ta cilj vedno bolj realno obliko ter na podobno pot kliče osnovne in srednje šole širom Slovenije. In ne pozabimo: «Vsak še tako majhen pozitiven korak šteje in pomaga ustvarjati lepšo prihodnost za vse nas.« Triletno mednarodno projektno ustvarjanje je podprto iz strani Evropskega finančnega mehanizma Interreg Alpine...

read more

9. Pan-Evropska GreenBelt konferenca, Koli (Finska)

Posted by on 9:52 am in News | Comments Off on 9. Pan-Evropska GreenBelt konferenca, Koli (Finska)

9. Pan-Evropska GreenBelt konferenca, Koli (Finska)

Po dveh letih, toliko je minilo od zadnje konference v Slavonicah (Češka), smo se zbrali v Koli nacionalnem parku (Finska), na severu Evrope. Namen konference je bil tudi spoznati Fenoskandinavski zeleni pas Evrope med Norveško, Finsko in Rusko federacijo. Gostitelji so nam predstavili projekte, ki so se ali se še vedno izvajajo v Fenoskandinavskem zelenem pasu. Predstavili so tudi kako poteka sodelovanje med državami in s kakšnimi problemi se srečujejo. Izbrani predavatelji so predstavljali projekte na področju zelene infrastrukture, ki postaja zelo pomembno področje pri varovanju narave. Udeleženci foruma so predstavili tudi dobre prakse in naravovarstveni projekti na območju Zelenega pasu. Na konferenci smo tudi aktivno sodelovali in se pogovarjali v skupinah, kjer se je razpravljalo o nadaljnem razvoju aktivnosti na območju Zelenega pasu. Konferenca se je končala z izletom po Koli nacionalnem parku. Zvečer smo imeli v mestu Joensuu generalno skupščino Green Belt Assosiation, kjer smo se pogovarjali o nadaljnem razvoju združenja in izvolili novo vodstvo. Razprava je tekla o razvoju aktivnosti za naslednj dve leti, do naslednje...

read more

2. Nyéléni Evropa Forum za prehransko suverenost –največje srečanje evropskih gibanj za prehransko suverenost v Evropi

Posted by on 3:29 pm in News | Comments Off on 2. Nyéléni Evropa Forum za prehransko suverenost –največje srečanje evropskih gibanj za prehransko suverenost v Evropi

2. Nyéléni Evropa Forum za prehransko suverenost –največje srečanje evropskih gibanj za prehransko suverenost v Evropi

2. Nyéléni Evropa Forum za prehransko suverenost, forum za drugačen agroživilski sektor, se je odvijal od 26. do 30. oktobra 2016, v mestu Cluj-Napoca, v Romuniji. Doslej največji evropski forum za prehransko suverenost je potekal v Expo Transilvanija. Eden od glavnih ciljev foruma je bil zbliževanje zahodne in vzhodne Evrope ter tudi centralne Azije, zato so forum organizirali v državi vzhodne Evrope. Foruma se je udeležilo 1.000 udeležencev iz 42 držav. Udeleženci so prišli iz celotne Evrope in tudi iz Afrike in Azije. Prisotnih je bilo veliko različnih ljudi, ki so del gibanja za prehransko suverenost, vključno s kmeti, delavci v kmetijstvu in prehranski industriji, sindikalisti, raziskovalci, aktivisti, ribiči, pastirji, avtohtoni prebivalci, potrošniki in zagovorniki človekovih pravic. Udeleženci so se zbrali z namenom sodelovanja in priprave skupnih strategij o prevzemu nadzora nad kmetijskim in živilskim sistemom. Forum se je začel s sejmom delegacij za spoznavanje udeležencev, izmenjavo izkušenj, idej ter za predstavitev stanja gibanj za prehransko suverenost v državah udeleženkah. Na sejmu smo predstavili knjigo Integral Green Slovenija in slovenske pristope k prehranski suverenosti s pomočjo modela integralne ekonomije, ki jo je v Slovenijo vpeljala dr. Piciga. Srečati toliko ljudi, ki delajo na svojih projektih in predstavljajo rezultate svojega dela, iz celotne Evrope, poda nov zagon za delo na svojih projektih. Pet dni intenzivnega druženja, izmenjevanja izkušenj in idej ter pogovarjanja o ukrepih za skupni cilj, so neprecenljiva izkušnja. Na forumu je potekalo hkrati več dogodkov. Udeleženci so se sami odločili, katera tema jih zanima, oziroma na katerem področju želijo biti ali so aktivni. Tako se je omogočil čim boljši prenos izkušenj, idej in znanja med udeleženci. Razprave so potekale v okviru tematskih osi Modeli proizvodnje in potrošnje hrane Razdeljevanje/distribucija hrane Pravice do naravni virov in javnih dobrin Delo in socialni pogoji v kmetijstvu in agroživilski verigi Pogovarjali smo se tudi o političnem zbliževanju in delovanju, predvsem katere politike so pomembne za gibanje in kako na njih pritiskati z našimi aktivnostmi na različnih nivojih in katera načela sodelovanja in vključevanja se morajo upoštevati. Delo se je odvijalo v skupinah, ki so obravnavale enega od nivojev politik: Lokalne politike Nacionalne politike Politike Evropske unije Globalne politike Vsak večer se je odvijal program t.i. odprt prostor, kjer smo se udeleženci pogovarjali o temah, ki niso bile vključene v program. Pogovori so potekali o projektih, akcijah, strategijah, akcijskih načrtih z namenom okrepiti gibanje za prehransko suverenost v boju proti korporativnim industrijskim prehranskim sistemom. S kolegi, ki se ukvarjajo s prehransko suverenostjo iz republik bivše Jugoslavije smo izmenjavali izkušnje o delu na prehranski suverenosti in analizirali prehransko suverenost bivše skupne države. Razpravljali smo tudi o ustanovitvi Nyeleni Yugoslavija foruma za ponovno povezavo območja, ki je bilo nekoč že povezano in prehransko suvereno ter za izmenjavo pogledov in idej o prehranski suverenosti. Velik poudarek foruma je bil na agroekologiji kot vedi, ki bo vedno pomembnejša za razvoj kmetijstva v prihodnosti – nazaj k naravi. Agroekologija se zavzema za radikalno lokalnen, vključujoč in trajnosten pristop k kmetijstvu. Sodelovanje v Cluj-Napoca je vodilo do nastanka skupnih prehranskih in kmetijskih načrtov, s spodbujanjem agroekološkega modela...

read more

Climathon – Zelen prožen Maribor

Posted by on 9:29 am in News | Comments Off on Climathon – Zelen prožen Maribor

Climathon – Zelen prožen Maribor

Zelen prožen Maribor Ste družbeno odgovoren posameznik, ki ima ideje, kako bi reševali izzive v mestu Maribor? Climathon združuje izzive svetovnih mest z ljudmi, ki imajo strast in sposobnost za njihovo reševanje Mesta, ki sodelujejo v Climathonu ustanavljajo lokalne klimatske iniciative, za reševanje lokalnih urbanih izzivov na področjih, kot so: urbanistično načrtovanje, infrastruktura, stanovanja, uporaba vode, odvoz smeti, satelitski posnetki mesta in drugi izzivi. Udeleženci prihajajo s svojimi idejami in jih razvijajo 24 ur. Ali jih kreirajo s trenerji in razvijejo njihove rešitve 24 intenzivnih ur sodelovanja, vznemirjenja in iskanja rešitev Žirija ustreznih lokalnih interesnih skupin, bo izbrala najboljšo idejo v vsakem mestu   Vabljeni k sodelovanju na Climathon Maribor vsi, ki imate željo razvijati rešitve za izzive, pomembne za prihodnost drugega največjega mesta v Sloveniji. Priložnost za vse z že razvitimi idejami, kot tudi vse, ki še nimate jasne in razvite ideje ali rešitve, da jih skupaj razvijemo. Sestavili bomo time, ki bodo tekom dogodka razvijali in oblikovali potencialno izvedljive ideje za Maribor. Že obstoječe pilotne ideje so prav tako dobrodošle.   – Kaj je hack? Hack je hiter izziv, ki ustvarja nove rešitve za pereč problem. Za naš podnebni hack bodo udeleženci lahko uporabili obstoječe podatke, potrebovali pa bodo poslovno iznajdljivost, da ustvarijo zanimive izvedljive rešitve ali poslovne ideje, ki bi jih v mestu lahko čim prej uresničili.   – Ali obstajajo nagrade? Zmagovalci Climathon Maribora bodo prejeli simbolične nagrade in mednarodno potrdilo Climate-KICa, identično tistemu iz drugih mest, ki sodelujejo v programu. Potrdilo o udeležbi prejmejo vsi udeleženci, ki bodo na koncu dogodka predstavili svoje ideje.   – Kaj se bo dogajalo na dogodku? Climathon Maribor 2016, bo potekal v tkalilnici skupnostnih idej in projektov v Tkalskem prehodu 4, 2000 Maribor, v drugem nadstropju. 24-urni dogodek bo potekal od 15. ure v četrtek, 27. oktobra do 15. ure v petek, 28. oktobra, in bo v tem času sodelujočim ekipam nudil strokovno podporo ter ocenjevanje ekip in njihovih idej.   Climathon – Zelen prožen Maribor organizira Inštitut za trajnostvni razvoj in celostne rešitve – InTeRCeR....

read more

2. Nyéléni Europa Forum za prehransko suverenost –največje srečanje evropskih gibanj za prehransko suverenost v Evropi

Posted by on 9:24 pm in News | Comments Off on 2. Nyéléni Europa Forum za prehransko suverenost –največje srečanje evropskih gibanj za prehransko suverenost v Evropi

2. Nyéléni Europa Forum za prehransko suverenost –največje srečanje evropskih gibanj za prehransko suverenost v Evropi

2nd Nyéléni Europe Forum for Food Sovereignty will take place from 26th – 30th October 2016 in Cluj-Napoca, Romania. Up to 1,000 people from 42 countries – small-scale farmers, fishers, pastoralists, consumers, urban gardeners, indigenous peoples, researchers, agricultural workers, environmentalists, human rights defenders and trade unionists – will converge from all over Europe, for a series of workshops and discussions on how to take back control of the farming and food system. Information on Nyéléni Europe forum Something is rotten in the state of the European food and agricultural system. The consequences of the expansion of industrial agriculture and the continued drive towards export-oriented markets have sparked a wave of farmers’, workers’ and consumers’ protests all over Europe. Tractor-led protests outside the EU institutions in Brussels are commonplace, and, Poland’s largest farmers’ uprising ever saw tractors taking to the roads to protest the back-door introduction of GMOs and land grabs. Exploited and abused migrant workers in Italy’s tomato sector went on strike, and hundreds of thousands of farmers and consumers marched together against TTIP in Berlin in January 2016. Across Europe, people are organising at a grassroots level to take back control of their food and agricultural systems – and the Nyéléni Europe movement aims to bring them all together. Together we are building people-powered solutions to the broken system, and practicing new ways of organising our food systems – from the seeds in the fields, and from farm to fork. The global Nyéléni movement was born at a food sovereignty forum in Mali in 2007, and the first European forum was held in Krems, Austria in 2011. Slovenian focal point is Institute InTeRCeR. Our organization gladly accepted the invitation to be focal point for Slovenia organize delegation which will represent our state on the forum. Invitation and participation is also opportunity for start of Nyéléni Slovenia forum. Iztok, member of institute has participated on Nyéléni Austria 2014 forum and regional and national Nyéléni Austria meetings. Participation on events enable us insight in organizing all actors who are working on different agro-food system. 2. Nyéléni Europa Forum za prehransko suverenost se bo odvijal od 26. do 30. oktobra 2016, v mestu Cluj-Napoca, v Romuniji. Foruma se do udeležilo 1.000 udeležencev iz 42 držav – mali kmetje, ribiči, pastirji, potrošniki, mestni vrtnarji, avtohtoni prebivalci, raziskovalci, kmetijski delavci, okoljevarstveniki, zagovorniki človekovih pravic in sindikalisti – iz celotne Evrope, ki se bodo zbrali za sodelovanje na delavnicah in razpravah o tem, kako prevzeti nadzor nad kmetijskim in živilskim sistemom. Informacije o Nyéléni Evropa forumu Nekaj gnilega je v stanju evropskega prehranskega in kmetijskega sistema. Posledice širitve industrijskega kmetijstva in naravnanost k izvozno usmerjenim trgom so sprožila val protestov kmetov, delavcev in potrošnikov po vsej Evropi. Protesti traktorjev pred inštitucijami EU v Bruslju so nekaj vsakdanjega in v največjem Poljskem uporu kmetov so s traktorji na cestah protestirali proti prikriti uvedbi genetsko spremenjene hrane in prilaščanju zemljišč. Izkoriščani delavci migranti v italjanski industriji paradižnika so stavkali in več kot sto tisoč kmetov in potrošnikov je korakalo skupaj na protestih proti sporazumu TIPP v Berlinu, januarja 2016. Po vsej Evropi se ljudje organizirajo na lokalni ravni za prevzem nadzora nad kmetijskim in živilskim sistemom – in Nyéléni Europa gibanje jih ima namen zbrati skupaj. Skupaj gradimo rešitve, ki jih ustvarijo ljudje in prakticiramo nove...

read more

Obisk Občine St. Margarethen an der Raab

Posted by on 11:28 am in News | Comments Off on Obisk Občine St. Margarethen an der Raab

Obisk Občine St. Margarethen an der Raab

Prokurist in svetovalec Klemen Bizjak je pripravil in vodil prvo spoznavno srečanje med predstavniki občin Lovrenc na Pohorju in St. Margarethen an der Raab v sosednji Štajerski, med županom Joškom Manfredo in županom Johannom Glettlerjem. Srečanje je potekalo v prazničnem vzdušju, na občinski praznik Margarether Kirtag in se uspešno zaključilo s sklepom o nadaljnjih bilateralnih aktivnostih v avgustu, kjer bodo vključeni tudi predstavniki iz gospodarstva in drugi ključni...

read more

Obisk nemške zveze za nego krajine – DVL v Sloveniji

Posted by on 7:41 pm in News | Comments Off on Obisk nemške zveze za nego krajine – DVL v Sloveniji

Obisk nemške zveze za nego krajine – DVL v Sloveniji

Za ohranjanje biotske raznovrstnosti v svetu in v Evropi je ključnega pomena sodelovanje z lastniki zemljišč z namenom ohranjanje kulturne krajine in njihove biotske raznovrstnosti ter z iskanjem novih načinov dostojnega prihodka za visoko kakovosti življenja. Nemška zveza za nego krajine – Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) deluje na tem področju skupaj s svojimi lokalnimi združenji (Landcare Associations) po vsej Nemčiji. Z izmenjavo znanja in izkušenj DVL ponuja usposabljanja in konferenc za svoje člane in zainteresirane ljudi. Partnerji iz sedmih evropskih držav se ukvarjajo z vprašanjem nege krajine – Deutscher Verband für Landschaftspflege (D), Veelzijdig Boerenland (NL), Asociatia Microregionala “Pogany-havas” (RO), SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET (SE) und Inštitut za trajnostni razvoj in celostne rešitve – InTeRCeR (SI), The Firm of ARCH (UK) in Transhumancia y Naturaleza (S). Partnerji so v različnih stopnjah razvoja, vendar imajo podobne procese in vzorce razvoja pri uporabi nege krajine. Cilj Erasmus + programa je zagotoviti mobilnost trenerjev in svetovalcev iz nemške zveze za nego krajine in razviti različne oblike partnerstev in možnosti usposabljanja v sedmih partnerskih državah. Poslanstvo projekta je analiza lokalnih razmer in uporaba najboljših praks za ohranjanje evropskih kulturnih krajin s pomočjo regionalnih proizvodov in tesnim sodelovanjem s kmetovalci. Glavni cilji projekta so naslednji: Izmenjava informacij in iskanje sinergij glede meril, strategij, metodologij, modelov in inovativnih idej. Razpravljati o izkušnjah in znanju ter zagotovi njihovo razširjanje Vzpodbujanje udeležence v mednarodni komunikaciji in učenju ter pri uporabi tujih jezikov. Izgradnja dolgoročnih stikov in sodelovanje za stalno izmenjavo informacij ter idej. Glavni poudarek za udeležence je na učenju, vendar udeleženci prenašanjo svoje strokovno znanje Evropskim partnerskim organizacijam. Pridobljena znanja se prenašajo tudi drugim članom v njihovih organizacijah. Mednarodni treningi so bistvenega pomena za koristnike učenja, saj se bodo učili o posebnih ciljih nege krajine v partnerskih državah ter kako jih izvajati na terenu po vsej Evropi. Udeleženci uporabljajo različna komunikacijska orodja za predstavljanje rezultatov in imajo lahko predstavitve ali kratka usposabljanja za svoje kolege. Pridobljene informacijske spretnosti lahko neposredno vključijo v formalno usposabljanje, ki se izvaja v sodelujoči organizaciji. Inštitut InTeRCeR je organiziral za nemške kolege obisk dobrih praks v Sloveniji. Izmenjava je potekala on 12. do 16. junija 2016. Nemški partnerji so obiskali. Krajinski park Goričko Solčavsko Trajnostni park Istra Krajinski park...

read more

Delavnica Zeleno podjetništvo z Victorjem Branaganom

Posted by on 12:21 pm in News | Comments Off on Delavnica Zeleno podjetništvo z Victorjem Branaganom

Delavnica Zeleno podjetništvo z Victorjem Branaganom

Delavnico je organiziral je Inštitut za trajnostni razvoj in celostne rešitve – InTeRCeR, skupaj z Inštitutom za razvoj družbene odgovornosti – IRDO. Delavnica je potekala v ponedeljek, dne 23.5.2016, v prostorih Mariborske razvojne agencije. Naslov delavnice je bil »Zeleno podjetništvo« in se je odvila malce drugače, kot nas je večina pričakovala. Vodja delavnice je bil Victor Branagan (M.Sc. M.B.S.), več o njem in delu njegove ekipe si lahko preberete na njihovi spletni strani »http://www.sustained.ie«, nas je z eno besedo – presenetil. Njegov način poučevanja nikakor ne spada v ustaljene okvirje, v katerih se giblje večina učiteljev današnjega časa. Že na samem začetku delavnice je naznanil, da bomo slišali nekaj, česar gotovo še nismo, zato naj se privežemo, da nas ne bo vrglo s stolov. Pravzaprav sam ne uči nič novega pravi, saj so to znanje skozi stoletja ohranjali in razvijali mnogi drugi učitelji, ki pa danes vedno bolj prihajajo v ospredje, tudi zaradi napačnih poti delovanja večine podjetij v preteklosti. Opazili smo tudi, da se je ves čas premikal po konferenčni sobani, saj nas je, kot sam pravi želel povezati v krog enakovrednih soudeležencev razprave. Viktor je začel z razlago o navidezni ločenosti sistemov in stvari, kot so nas napačno učili v šolah zadnjih 400 let, od Galileja naprej. Povedal je, da je zeleni in socialni/družbeno odgovorni podjetnik sposoben na stvari in dogodke gledati širše, jih povezovati in tako gladiti ostre robove, ki so se izoblikovali zaradi prevladujoče doktrine merjenja, vrednotenja in predalčkanja vsega, s čimer imamo opravka. Tako sodobni podjetnik vstopa na pot sistemskega delovanja in mišljenja, ki zahteva ne samo spreminjanje ustaljenih praks, ampak popolnima drugačno delovanje v samem začetku. Gre za spremembo razmišljanja o stvareh in dogodkih, ki pa vedno ne prinese željenih rezultatov, saj je za dosego le teh potrebno začeti na začetku, na drugačen način, kot so to počeli desetletja in stoletja v prevladujoči podjetniški logiki. Zato je mnogokrat lažje začeti popolnoma na novo, kot pa spreminjati stare vzorce in se truditi delovati drugače. V prispodobi nam je povedal, kako se znebiti stvari, ki nam grenijo življenje in kradejo prosti čas. Enostavno jih vržeš skozi okno, še posebej, če živiš v pritličju! Povedal nam je tudi, da imajo na Irskem socialno podjetje skoraj v vsaki vasi, kar je posledica močnih izseljenskih skupnosti, ki so si medsebojno pomagala zaradi lažjega preživetja. Problem nastane, kadar so nekatera podjetja vodena po diktatorski logiki in tudi precej odvisna od »tujega« denarja. Victor nas je tako opozoril na nevarnost, velikokrat napačnega razumevanja trajnosti delovanja, kar nas potegne v prirejanje naravnih načel trajnosti ekonomski računici. Tako smo dobili recimo trajnostno kokakolo ali pa trajnostne lesne izdelke s plantaž, ki so osnovane na prostoru uničenega naravnega gozda! Preživetje zelenega ali socialnega/družbeno odgovornega podjetja je tako ponazoril kot prevečkrat hudo odvisnost od državnega, regionalnega ali občinskega denarja, ki je identična hudi odvisnosti od drog. Zato mora biti rast podjetja razumljena tudi drugače, ne le skozi ekonomsko računico, ampak tudi v dobrobiti za družbo. To pa zahteva, da rastemo počasi, korak po korak v skladu s tremi načeli trajnosti, ki so nujno potrebna za uspeh. Če uporabljamo samo eno, ali dve, lahko sicer hitro napredujemo, a se tudi hitro ustavimo, ne zmoremo več stopiti na naslednjo stopničko. Zato predlaga, da upoštevamo načelo sonaravnosti, načelo socialnosti in duhovno načelo, ki ga dobimo z estetiko,...

read more

Seminar Sveta direktorjev EIB s civilno družbo 2016

Posted by on 5:58 pm in News | Comments Off on Seminar Sveta direktorjev EIB s civilno družbo 2016

Seminar Sveta direktorjev EIB s civilno družbo 2016

1. februarja 2016 je Evropska investicijska baka – EIB gostila letni Seminar Sveta direktorjev EIB s civilno družbo 2016. Ta dogodek, peti svoje vrste, ki temelji na plodnih izmenjav v predhodnih seminarjih februarja 2015, februarja 2014, februarja 2013 in oktobra 2011. Ta seminar je ključni steber vključevanja deležnikov banke in edini forum, na katerem se je odbor direktorjev srečal z zunanjimi deležniki. 50 udeležencev iz 40 organizacij se je udeležilo dogodka. So predstavljali dobro mešanico organizacij civilne družbe z veliko različnimi interesi, vključno z mednarodnimi in lokalnimi nevladnimi organizacijami, možganskih trustov, raziskovalnih in akademskih institucij in sindikatov. Klemen je sodeloval na dogodku in se pogovarjal o možnostih za financiranje našega projekta Souporaba kmetijskih...

read more

Obisk občine Lovrenc na Pohorju

Posted by on 3:55 pm in News | Comments Off on Obisk občine Lovrenc na Pohorju

Obisk občine Lovrenc na Pohorju

Ekipa Inštituta InTeRCeR je obiskala občino Lovrenc na Pohorju. Na območju občine smo leta 2014 izvajali pilotni projekt ideje Souporabe kmetijskih zemljišč. Zraven ekipe Inštituta InTeRCeR se je srečanja z županom in njegovimi sodelavc udeležil tudi kolega Markus Meister iz Avstrije, predstavnik občine Sankt Margarethen an der Raab. Pogovor je potekal o možnosti mednarodnega sodelovanja med občino Lovrenc na Pohorju in občino Sankt Margarethen an der Raab, predvsem prenos dobrih praks iz Avstrije v Slovenijo. Seveda smo se pogovarjali tudi o nadaljevanju projekta Souporaba kmetijskih zemljišč in sodelovanju občine pri njegovi izvedbi . Skupaj s predstavniki občine smo si ogledali tudi Tovarno kos in...

read more

Elevate Festival – Glasba, Umetnost in Politični Dialog

Posted by on 2:40 pm in News | Comments Off on Elevate Festival – Glasba, Umetnost in Politični Dialog

Elevate Festival – Glasba, Umetnost in Politični Dialog

Elevate festival je vsakoletni festival, ki potekal na različnih osrednjih prizoriščih okrog Schlossberga v Gradcu, Avstrija. S svojo edinstveno kombinacijo kritičnega poltičnega diskurza in sodobne glasbe ter umetnosti, Festival Elevate izstopa od „običajnih“ festivalnih dogajanj. Organizacijsko telo je neprofitno združenje. Zato so vsi diskurzi in filmski program festivala brezplačni. V ponedeljek 26.10. 2015 je ekipa Inštituta InTeRCeR (Klemen, Iztok, Martina) obiskala dogoke v Forumu Stadtpark: Radical Ecology, Good Food Future, System Change not Climate Change. Razprave na temo System Change not Climate Change se je udeležila tudi svetovo znana Vandana...

read more

Startery Centralna in Vzhodna Evropa 2015

Posted by on 11:52 pm in News | Comments Off on Startery Centralna in Vzhodna Evropa 2015

Startery Centralna in Vzhodna Evropa 2015

Prijava našega projekta Souporaba kmetijskih zemljišč ja bila izbrana med 30 finalistov za Startery Centralna in Vzhodna Evropa 2015 vrh. Vrh je potekal od 9.-13. novembra v Sofiji, Bolarija. 4 dnevni @SAP vrh so orgnizirali SAP, Ashoka in Social impact. S podporo njihovih mentorjev smo izpopolnjeval naše ideje z uvajanjem novih metod razmišljanja (Design Thinking), izdelava poslovnega modela (Business Model Generation) ter odgovor na vprašanja: Kako lahko spremenimo svet? Kako se lahko lotimo resnih globalni problemov s katerimi se soočamo? Iztok se je udeležil vrha z namenom izboljšanja ideje Souporabe kmetijskih zemljišč in pridobivanjem novih izkušenj, ki jih potrebujemo za izboljšanje našega...

read more

Konferenca o krožnem gospodarstvu – priložnosti in izzivi

Posted by on 2:57 pm in News | Comments Off on Konferenca o krožnem gospodarstvu – priložnosti in izzivi

Konferenca o krožnem gospodarstvu – priložnosti in izzivi

Krožno gospodarstvo je strateška usmeritev Slovenije, ključno pa je aktivno in partnersko sodelovanje vseh, sporočajo udeleženci in organizatorji Konference o krožnem gospodarstvu, ki je 3. novembra v organizaciji Društva Ekologi brez meja, Ministrstva za okolje in prostor ter Službe Vlade RS za razvoj evropsko kohezijsko politiko potekala na Brdu pri Kranju. Na izjemno dobro obiskani konferenci so predstavniki najboljših aktualnih primerov prakse iz Slovenije in Evrope pojasnili, kaj je krožno gospodarstvo. Krožno gospodarstvo je nov model, ki je nastal kot odziv na pritisk rastočega gospodarstva in potrošnje preko vseh meja. Usmerja se v preoblikovanje izdelkov in storitev, kroženje materialov, ponovno uporabo, popravila in recikliranje; temelji na uporabi energije iz obnovljivih virov, opušča nevarne kemikalije in znižuje porabo surovin. Konference se je udeležila ministrica Irena Majcen, drugi predstavniki vlade in slovenskih podjetij, lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij in številni posamezniki, ki jim krožno gospodarstvo predstavlja...

read more

Rural Youth and Young Farmers Workshop

Posted by on 11:40 pm in News | Comments Off on Rural Youth and Young Farmers Workshop

Rural Youth and Young Farmers Workshop

Delavnica na temo podeželske mladine in mladih kmetovalcev je potekala od 22.-25. oktobra 2015, na šoli za biodinamično kmetovanje Warmonderhof v bližini mesta Dronten na Nizozemskem, 5 m pod nivojem morske gladine. Delavnico je organiziral Forum Synergies skupaj s Future Farmers Movement gibanjem. Namen delavnice je bil zbiranje, krepitev in širjenje trajnostnih praks v podeželskih območjih ter izmenjava znanj in izkušenj med udeleženci in organizatorji delavnice. Aktivno sodelovanje mladih v podeželskih gospodarstvih in v lokalnem razvoju je običajno omejeno s: Pomanjkanjem predpogojev in pripravljalnih ukrepov za vračanje mladih na podeželju Težavami pri dostopu do zemljišč in finančnih sredstev, za mlade in za mlade kmete Nizko raven kakovosti poklicnega in nepoklicnega izobraževanja na podeželju Pomanjkanjem ustrezne podpore za dejavnosti mladine in mladih kmetov na podeželju Mladi vključno z mladimi kmeti v podeželski Evropi se soočajo s temi in drugimi izzivi, za katere ni dovolj motivacije za razpravo in ukrepanje. Tukaj smo bili pripravljeni razširiti razprave, reševati vprašanja in iskati skupne reštive, ki temeljijo na pobudah podeželske mladine in mladih kmetov iz vse Evrope. Delavnica je vključevala oglede dobrih praks, “tržnico iniciativ” kjer so udeleženci predstavljali svoje projekte, oglede okolice šole in skupinske razprave med udeleženci. Delavnice se je udeležil Iztok, kjer je na Tržnici iniciativ predstavil projekt Souporaba Kmetijskih zemljišč in delil izkušnje inštituta z ostalimi udeleženci delavnice. Delavnica je bila priložnost za nabiranje novih znanj, izkušenj ter spoznavanje novih ljudi, ki so zanteresirani za mednarodno sodelovanje z Inštitutom in projektom Souporaba kmetijskih...

read more

Inovatorska pobuda v Budimpešti, na temo: Spodbujanje trajnostnega gospodarstva na podeželskih območjih

Posted by on 12:30 am in News | Comments Off on Inovatorska pobuda v Budimpešti, na temo: Spodbujanje trajnostnega gospodarstva na podeželskih območjih

Inovatorska pobuda v Budimpešti, na temo: Spodbujanje trajnostnega gospodarstva na podeželskih območjih

Climate-KIC je največje evropsko javno-zasebno inovativno partnerstvo, za sodelovanje pri reševanju vprašanja podnebnih sprememb. Inovatorska pobuda v Budimpešti, na temo: Spodbujanje trajnostnega gospodarstva na podeželskih območjih, je potekala od 17. – 25. oktobra 2015. Osem dnevni inštrukcijski program za izkušene strokovnjake za vzpodbujanje izboljšanja organizacij in inovacijskega sistema na temo Delo na izzivih, s katerimi se soočamo, in kako jih premagati. Namen programa je bil naučiti se, kako razvijati kmetijske organizacije, reševati izzive podnebnih sprememb, razviti svoje poslovanje trajnostno in uporabiti inovacije, z glavnim poudarkom na naslednjih temah: Donosnega in odpornega namakalnega sistema pred vplivi podnebnih sprememb Priložnosti, ki jih pametno kmetijstvo in precizno kmetijstvo lahko ima za vas Valorizacija stranskih proizvodov in odpadnih tokov po pristopu krožnega gospodarstva in praks upravljanja dobavnih verig Klemen se je udeležil programa z namenom izboljšanja ideje Souporabe kmetijskih zemljišč in pridobivanjem novih izkušenj, ki jih potrebujemo za izboljšanje našega...

read more

PIA Permakulturna Akademija v Alpskem prostoru

Posted by on 11:22 pm in News | Comments Off on PIA Permakulturna Akademija v Alpskem prostoru

PIA Permakulturna Akademija v Alpskem prostoru

Permakulturni forum avstrijskega permakulturnega združenja PIA Permakulturna Akademija v Alpskem prostoru je potekala od 15.-18. oktobra 2015 na gradu gradu Limberg, v bližini Schwanberga, na avstrijskem Štajerskem. Tema foruma je bila „Ohranjanje in oblikovanje rodovitnih krajin“. Mnogi od nas še vedno ne vedo, kako permakultura obogati naše življenje in kakšne možnosti nam lahko ponudi permakulturno načrtovanje. Namen foruma je bil: Izvedeti čim več o ideji permakulture Spoznati projekte in ljudi, ki jih izvajajo Izmenjati izkušnje med udeleženci o permakulturnem načrtovanju in samozadostnosti Permakulturno znanje, veščine in izkušnje zbrati, osvežiti in razširiti Permakulturne tehnike in metode spoznati in preizkusiti Povezati aktivnosti skupin in iniciativ Spodbujati trajnostne projekte ter tehnična in metodična pomoč udeležencem Informirati, aktivirati in motivirati. Iztok se je udeležil foruma, kjer je imel predstavitev projekta Souporaba kmetijskih zemljišč s področja obnove tradicionalnega kmetijstva v Sloveniji in povezave s permakulturo. Poudarek predstavitve je bil kako nam lahko pomaga znanje starejših generacij v permakulturi. Predstavil je koncept medgeneracijskega prenosa znanja, ki je uporaben tudi v permakulturi ter koncept ohranjanja in obnavljanja kulturnih krajin s tem pristopom. Del predstavitve projekta je bila tudi razprava, kjer je Iztok z udeleženci foruma izmenjeval znanje in izkušnje. Forum je potekal v prijetnem vzdušju, kjer so se predstavili projekti, ki se aktivno izvajajo na področju permaculture v Avstriji in okoliških državah (Madžarska, Slovenija, Hrvaška). Udeleženci so med seboj aktivno izmenjevali znanje in izkušnje ter razpravljali o možnostih medsebojnega sodelovanja in pomoči pri permakulturnih...

read more

Mednarodna konferenca in INVOLEN nagradno tekmovanje, Firence, Italija, 24.-25. September 2015

Posted by on 1:46 pm in News | Comments Off on Mednarodna konferenca in INVOLEN nagradno tekmovanje, Firence, Italija, 24.-25. September 2015

Mednarodna konferenca in INVOLEN nagradno tekmovanje, Firence, Italija, 24.-25. September 2015

Mednarodna konferenca in INVOLEN nagradno tekmovanje sta potekala v samostanu sv. Apolonija v osrčju Firenc. Namen konference je bil spodbuditi razpravo o treh ključnih temah, povezanih z vseživljenjskim učenjem: medgeneracijsko učenje, za spodbujanje prenosa znanja in spretnosti med različnimi generacijami v povezavi z ohranjanjem narave in lokalne dediščine; kot tudi vzpodbujanje novih tehnologij – IKT (internetne komunikacijske tehnologije) in programiranje mobilnih iger  kot tudi okoljsko prostovoljstvo za krepitev izobraževanja in aktivnega državljanstva. Konferenca je nastala in bila organizirana v okviru projekta INVOLEN. INVOLEN je inovativen projekt spodbujanja medgeneracijskega učenja za prostovoljno ohranjanje narave, ki temelji na igrah, in vključuje naravovarstvene prostovoljce iz 5 Evropskih držav (Italija, Grčija, Francija, Madžarska in Slovenija). INVOLEN povezuje dve različni starostni skupini; mladostnike in starejše, ter spodbuja njihovo sodelovanje v dejavnostih prostovoljstva za varovanje in ohranjanje Evropske okoljske dediščine, s poudarkom na območjih Nature 2000.Inštitut InTeRCeR dela na projektu družbene inovacije (Souporaba kmetijskih zemljišč), ki temelji na medgeneracijskem sodelovanju in eden od pozitivnih učinkov projekta je ohranjanje narave. Inštitut InTeRCeR dela na projektu družbene inovacije (Souporaba kmetijskih zemljišč), ki temelji na medgeneracijskem sodelovanju in eden od pozitivnih učinkov projekta je ohranjanje narave. Konferenca je ponudila priložnost za mednarodno promocijo naše ideje. To nalogo je prevzel Iztok, ki se je udeležil konference in imel predstavitev našega pilotnega projekta in njegovih rezultatov z naslovom “Uporaba pristopa medgeneracijskega sodelovanja in učenja za varstvo narave in inovativne eko-družbenih intervencij v kmetijstvu v Sloveniji: študijski primer” (“Using Approach of Intergenerational Cooperation and Learning for Nature Conservation and Innovative Eco-social Interventions in Agriculture in Slovenia: A Case Study”). Pilotni projekt je bil osnova za nadaljnji razvoj naše družbeno inovacijske ideje z vidika medgeneracijskega učenja. Izvedba pilotnega projekta je dala ekipi inštituta potrditev, da imamo pravilen pristop pri izvedbi projektne ideje in vzpodbudo za nadaljnji razvoj ideje. Nadaljnji razvoj ideje je prinesel ekipi institute uvrstitev med 30 polfinalistov natečaja Evropskih družbenih inovacij...

read more

Akademija družbenih inovacij Dunaj 7.–8.9.2015

Posted by on 1:45 pm in News | Comments Off on Akademija družbenih inovacij Dunaj 7.–8.9.2015

Akademija družbenih inovacij Dunaj 7.–8.9.2015

Akademija družbenih inovacij je potekala od 7. do 9. septembra na Dunaju, v Magdas hotelu. Akademije sta se udeležila Klemen in Iztok. Glavni cilj Akademije socialnih inovacij je bil podpora polfinalistom, da izboljšajo kakovost svojih inovativnih projektov in si s tem povečajo možnosti postati finalisti. Tridnevni program je vključeval seminarje, odprte interaktivne razprave z vrstniki in strokovnjaki ter smernice za izboljšanje naših idej. Akademija je bila organizirana na zelo interaktiven način, z namenom zagotoviti čim več prostora polfinalistom za delo na njihovih projektih. Delali smo na vprašanjih, kot so: Kaj je “dober” učinek/vpliv? Kaj je družbena inovacija? Zakaj moramo delati na tem? Kaj potrebujemo, da smo uspešni družbeni inovatorji? Kaj je potrebno, da pridemo v naslednjo fazo tekmovanja? Da bi našli odgovore, so organizatorji oblikovali program, ki si je prizadeval, da bi se predlogi našeih ideje uvrstil v naslednjo stopnjo tekmovanja: delo na izpopolnjevanju poslovnega načrta, izboljšava naše ideje, razvoj in dostava, pripovedovanje naše zgodbe. Mentoriranje je potekalo v manjših skupinah. Vsak mentor je delal z dvema ekipama in jim pomagal izboljšati njihovo idejo. Cilj programa je bil izboljšati posloven načrt projektne ideje z namenom imeti najboljše možnosti za zmago na temovanju in osvojiti nagrado v vrednosti 50.000 €....

read more

Polfinalisti Evropskega tekmovanja družbenih inovacij 2015

Posted by on 12:12 pm in News | Comments Off on Polfinalisti Evropskega tekmovanja družbenih inovacij 2015

Polfinalisti Evropskega tekmovanja družbenih inovacij 2015

V letošnjem Evropskem tekmovanju družbenih inovacij 2015 je Evropska komisija je izbrala 30 polfinalistov izmed 1408 prijavljenih projektov iz vse Evrope. Naša prijava projekta Souporaba kmetijskih zemljišč se je uvrstila med 30 polfinalistov. Tema letošnjega tekmovanja je “Novi načini rasti”, cilj tekmovanja je podpora posameznikom in organizacijam s perspektivnimi inovativnimi podjetniškimi idejami, za projekte družbenih inovacij. Sodniki so izbrali prijave z največjim potencialom za večjo rast in ohranjanje finančne vrednosti, kot tudi zagotovitev družbenega napredka za državljane, vlade in podjetija. Na vrhu dnevnega reda so bile ideje za spodbujanje vključenosti, izobraževanja in mladine, zaposlovanja, zdravja in staranja, podnebne spremembe, zavržena hrana in okolje. Polfinalisti tekmujejo za eno od treh nagrad v vrednosti 50.000 €, ki jih bo Evropska komisija podelila v novembru 2015. Toda bistvo temovanja niso samo nagrade, temovanje zagotavlja podporo mentorjev, možnosti za mreženje in prepoznavnost perspektivnih idej. Vsi polfinalisti bodo prejeli prilagojeno mentorstvo in podporo, da se jim zagotovi najboljše možnosti v tekmovanju in v nadaljnem razvoju ideje. Akademija družbenih inovacij bo potekala od 7. do 9. septembra na Dunaju v Magdas hotelu. Magdas hotel je bil finalist iz prvega temovanja družbenih inovacij v letu 2013, zagotavlja zaposlitvene priložnosti za begunce in prosilce za azil v Avstriji. Izjava za javnost o našem projektu Souporaba Kmetijskih Zemljišč Souporaba Kmetijskih Zemljišč, Inštitut InTeRCeR – European Social Innovation Competition 2015 Končna ocena...

read more

Druga mednarodna delavnica na temo varstvene biologije

Posted by on 4:30 pm in News | Comments Off on Druga mednarodna delavnica na temo varstvene biologije

Druga mednarodna delavnica na temo varstvene biologije

Druga mednarodna delavnica na temo varstvene biologije je potekala v Kopru od 17. do 19. junija. Organizator konfernce je bil Oddelek za biodiverziteto, Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. 17. junija je imel član našega inštituta Iztok Erjavec predstavitev prispevka Alternative approach to nature conservation with social entrepreneurship (Alternativni pristopi k varovanju narave s socialnim podjetništvom). Prispevek je bil predstavitev dela na našem projektu Souporaba kmetijskih zemljišč z vidika varstvene biologije. Namen prispevka je bil vzpodbuditi razpravo med udeleženci o drugačnih načinih pristopa do ohranjanja kulturnih krajin, njihove krajinske in biotske pestrosti ter kako na tej osnovi omogočiti nove razvojne priložnosti na...

read more