Obisk nemške zveze za nego krajine – DVL v Sloveniji

Posted on Jul 20, 2016


Za ohranjanje biotske raznovrstnosti v svetu in v Evropi je ključnega pomena sodelovanje z lastniki zemljišč z namenom ohranjanje kulturne krajine in njihove biotske raznovrstnosti ter z iskanjem novih načinov dostojnega prihodka za visoko kakovosti življenja. Nemška zveza za nego krajine – Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) deluje na tem področju skupaj s svojimi lokalnimi združenji (Landcare Associations) po vsej Nemčiji. Z izmenjavo znanja in izkušenj DVL ponuja usposabljanja in konferenc za svoje člane in zainteresirane ljudi.

Partnerji iz sedmih evropskih držav se ukvarjajo z vprašanjem nege krajine – Deutscher Verband für Landschaftspflege (D), Veelzijdig Boerenland (NL), Asociatia Microregionala “Pogany-havas” (RO), SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET (SE) und Inštitut za trajnostni razvoj in celostne rešitve – InTeRCeR (SI), The Firm of ARCH (UK) in Transhumancia y Naturaleza (S). Partnerji so v različnih stopnjah razvoja, vendar imajo podobne procese in vzorce razvoja pri uporabi nege krajine.

Cilj Erasmus + programa je zagotoviti mobilnost trenerjev in svetovalcev iz nemške zveze za nego krajine in razviti različne oblike partnerstev in možnosti usposabljanja v sedmih partnerskih državah.

Poslanstvo projekta je analiza lokalnih razmer in uporaba najboljših praks za ohranjanje evropskih kulturnih krajin s pomočjo regionalnih proizvodov in tesnim sodelovanjem s kmetovalci.

Glavni cilji projekta so naslednji:

  • Izmenjava informacij in iskanje sinergij glede meril, strategij, metodologij, modelov in inovativnih idej.
  • Razpravljati o izkušnjah in znanju ter zagotovi njihovo razširjanje
  • Vzpodbujanje udeležence v mednarodni komunikaciji in učenju ter pri uporabi tujih jezikov.
  • Izgradnja dolgoročnih stikov in sodelovanje za stalno izmenjavo informacij ter idej.

Glavni poudarek za udeležence je na učenju, vendar udeleženci prenašanjo svoje strokovno znanje Evropskim partnerskim organizacijam. Pridobljena znanja se prenašajo tudi drugim članom v njihovih organizacijah. Mednarodni treningi so bistvenega pomena za koristnike učenja, saj se bodo učili o posebnih ciljih nege krajine v partnerskih državah ter kako jih izvajati na terenu po vsej Evropi.

Udeleženci uporabljajo različna komunikacijska orodja za predstavljanje rezultatov in imajo lahko predstavitve ali kratka usposabljanja za svoje kolege. Pridobljene informacijske spretnosti lahko neposredno vključijo v formalno usposabljanje, ki se izvaja v sodelujoči organizaciji.

Inštitut InTeRCeR je organiziral za nemške kolege obisk dobrih praks v Sloveniji. Izmenjava je potekala on 12. do 16. junija 2016.

Nemški partnerji so obiskali.