Reclaim the Fields (RTF) evropski zbor v Veliki Britaniji

Posted on Jan 15, 2015


Reclaim the Fields (RTF) je skupina kmetov,  bodočih kmetov, ljudi brez zemlje in ljudi, ki ponovno prevzemajo nadzor nad proizvodnjo hrane. Od 8. do 12. januarja je potekal evropski zbor predstavnikov gibanja Reclaim the Fields v Nottinghamu v Veliki Britaniji. Namen je bil, da se člani gibanja sestanejo  in izmenjajo informacije o svojem delu ter o delu lokalnih skupin. To je bila priložnost, da se v praksi oblikujejo nove oblike organizacij, ki so se oblikovale na zadnjem zboru (v Avstriji). Ker se je dogodek odvijal v Veliki Britaniji, je bila to priložnost za oblikovanje različnih povezav s tam prisotnimi ljudmi in kolektivi ter za izmenjavo izkušenj o lokalni dinamiki. Naša ekipa se je udeležila zbora z namenon vpogleda v organizacijo gibanja, vzpostavljanja stikov z udeleženci in predstavitve naše ideje za njeno nadaljno razvijanje.