Seminar Sveta direktorjev EIB s civilno družbo 2016

Posted on Feb 9, 2016


1. februarja 2016 je Evropska investicijska baka – EIB gostila letni Seminar Sveta direktorjev EIB s civilno družbo 2016. Ta dogodek, peti svoje vrste, ki temelji na plodnih izmenjav v predhodnih seminarjih februarja 2015, februarja 2014, februarja 2013 in oktobra 2011.

Ta seminar je ključni steber vključevanja deležnikov banke in edini forum, na katerem se je odbor direktorjev srečal z zunanjimi deležniki.

50 udeležencev iz 40 organizacij se je udeležilo dogodka. So predstavljali dobro mešanico organizacij civilne družbe z veliko različnimi interesi, vključno z mednarodnimi in lokalnimi nevladnimi organizacijami, možganskih trustov, raziskovalnih in akademskih institucij in sindikatov.

Klemen je sodeloval na dogodku in se pogovarjal o možnostih za financiranje našega projekta Souporaba kmetijskih zemljišč.