Socialne inovacije na področju podnebnih sprememb The4BEES

Posted on Dec 2, 2016


Živimo v času, ko se kot družba srečujemo s številnimi družbenimi in okoljskimi premiki. Zavedanje ohranjanja in negovanja tako družbenih, kot tistih bolj naravi prijaznih pristopov postaja del našega vsakdana. V nas počasi raste zavedanje, da nam je posojen samo en planet, ki smo ga dolžni varovati tudi za naše zanamce.

In prav iz tega zavedanja, ter v želji hitrejšega približevanja mednarodno zastavljenim ciljem varovanja okolja in zmanjševanja ogljičnega odtisa izhaja projekt The4Bees. Projekt podrobneje izhaja iz predpostavke: »Energijo porabljajo ljudje, ne pa stavbe.« Tako se projekt dotika ravnanja vseh nas, uporabnikov stavb, kot pristopa v zagotavljanju energetske učinkovitosti zgradb.

The4Bees ustvarja mednarodno partnerstvo na območju Alp, ki omogoča vpogled v obnašanje posameznikov v javnih zgradbah na področju ravnanja z energije, njihovo presojo ter ne nazadnje razvoj IKT orodij za spodbujanje energetsko bolj odgovornih ravnanj. V tem procesu soustvarjanja, širom Evrope nastajajo živi laboratoriji spremljanja in predstavljanja energetske učinkovitosti zgradb s strani posamezne skupine uporabnikov; dijaki, turisti, najemniki, podjetniki.

Eden izmed njih je svoje mesto vzpostavitve našel tudi v Šolskem centru Velenje in preko tega odprl možnost dijakom, da postanejo eden izmed vodnikov družbe h energetski učinkovitosti ter pomagajo sooblikovati zakonodajno programsko področje energetske učinkovitosti in zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Ob strokovnem vodenju in podpori dijakom s strani Zavoda Kssena (Velenje) in E-Zavoda (Ptuj) dobiva ta cilj vedno bolj realno obliko ter na podobno pot kliče osnovne in srednje šole širom Slovenije.

In ne pozabimo: «Vsak še tako majhen pozitiven korak šteje in pomaga ustvarjati lepšo prihodnost za vse nas.« Triletno mednarodno projektno ustvarjanje je podprto iz strani Evropskega finančnega mehanizma Interreg Alpine Space.