2. Nyéléni Europa Forum za prehransko suverenost –največje srečanje evropskih gibanj za prehransko suverenost v Evropi

Posted on Sep 28, 2016


2

2nd Nyéléni Europe Forum for Food Sovereignty will take place from 26th – 30th October 2016 in Cluj-Napoca, Romania.

Up to 1,000 people from 42 countries – small-scale farmers, fishers, pastoralists, consumers, urban gardeners, indigenous peoples, researchers, agricultural workers, environmentalists, human rights defenders and trade unionists – will converge from all over Europe, for a series of workshops and discussions on how to take back control of the farming and food system. Information on Nyéléni Europe forum Something is rotten in the state of the European food and agricultural system. The consequences of the expansion of industrial agriculture and the continued drive towards export-oriented markets have sparked a wave of farmers’, workers’ and consumers’ protests all over Europe. Tractor-led protests outside the EU institutions in Brussels are commonplace, and, Poland’s largest farmers’ uprising ever saw tractors taking to the roads to protest the back-door introduction of GMOs and land grabs. Exploited and abused migrant workers in Italy’s tomato sector went on strike, and hundreds of thousands of farmers and consumers marched together against TTIP in Berlin in January 2016. Across Europe, people are organising at a grassroots level to take back control of their food and agricultural systems – and the Nyéléni Europe movement aims to bring them all together. Together we are building people-powered solutions to the broken system, and practicing new ways of organising our food systems – from the seeds in the fields, and from farm to fork. The global Nyéléni movement was born at a food sovereignty forum in Mali in 2007, and the first European forum was held in Krems, Austria in 2011. Slovenian focal point is Institute InTeRCeR. Our organization gladly accepted the invitation to be focal point for Slovenia organize delegation which will represent our state on the forum. Invitation and participation is also opportunity for start of Nyéléni Slovenia forum. Iztok, member of institute has participated on Nyéléni Austria 2014 forum and regional and national Nyéléni Austria meetings. Participation on events enable us insight in organizing all actors who are working on different agro-food system.

2

2. Nyéléni Europa Forum za prehransko suverenost se bo odvijal od 26. do 30. oktobra 2016, v mestu Cluj-Napoca, v Romuniji.

Foruma se do udeležilo 1.000 udeležencev iz 42 držav – mali kmetje, ribiči, pastirji, potrošniki, mestni vrtnarji, avtohtoni prebivalci, raziskovalci, kmetijski delavci, okoljevarstveniki, zagovorniki človekovih pravic in sindikalisti – iz celotne Evrope, ki se bodo zbrali za sodelovanje na delavnicah in razpravah o tem, kako prevzeti nadzor nad kmetijskim in živilskim sistemom. Informacije o Nyéléni Evropa forumu Nekaj gnilega je v stanju evropskega prehranskega in kmetijskega sistema. Posledice širitve industrijskega kmetijstva in naravnanost k izvozno usmerjenim trgom so sprožila val protestov kmetov, delavcev in potrošnikov po vsej Evropi. Protesti traktorjev pred inštitucijami EU v Bruslju so nekaj vsakdanjega in v največjem Poljskem uporu kmetov so s traktorji na cestah protestirali proti prikriti uvedbi genetsko spremenjene hrane in prilaščanju zemljišč. Izkoriščani delavci migranti v italjanski industriji paradižnika so stavkali in več kot sto tisoč kmetov in potrošnikov je korakalo skupaj na protestih proti sporazumu TIPP v Berlinu, januarja 2016. Po vsej Evropi se ljudje organizirajo na lokalni ravni za prevzem nadzora nad kmetijskim in živilskim sistemom – in Nyéléni Europa gibanje jih ima namen zbrati skupaj. Skupaj gradimo rešitve, ki jih ustvarijo ljudje in prakticiramo nove načine organizacije prehranskega sistema – iz semen do njive in mize. Globalno Nyéléni gibanje je bilo ustanovljeno na forumu za prehransko suverenost v Maliju, leta 2007 in prvi evropski forum je potekal v Kremsu, v Avstriji, leta 2011. Slovenska kontaktna točka je Inštitut InTeRCeR. Naša organizacija je z veseljam sprejela vabilo, da postane kontaktna točka za Slovenijo in organizira delegacijo, ki bo predstavljala našo državo na forumu. Povabilo in udeležba je tudi priložnost za začetek Nyéléni Slovenija foruma. Iztok, član inštituta se je udeležil Nyéléni Austria 2014  foruma ter nacionalnih in regionalnih Nyéléni Austria srečanj. Udeležba na dogodkih je omogočila vpogled v organizacijo vseh udeležencev, ki delujejo na različnih področjih prehranske suverenosti.