Druga mednarodna delavnica na temo varstvene biologije

Posted on Jun 21, 2015


Druga mednarodna delavnica na temo varstvene biologije je potekala v Kopru od 17. do 19. junija. Organizator konfernce je bil Oddelek za biodiverziteto, Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.
17. junija je imel član našega inštituta Iztok Erjavec predstavitev prispevka Alternative approach to nature conservation with social entrepreneurship (Alternativni pristopi k varovanju narave s socialnim podjetništvom). Prispevek je bil predstavitev dela na našem projektu Souporaba kmetijskih zemljišč z vidika varstvene biologije.
Namen prispevka je bil vzpodbuditi razpravo med udeleženci o drugačnih načinih pristopa do ohranjanja kulturnih krajin, njihove krajinske in biotske pestrosti ter kako na tej osnovi omogočiti nove razvojne priložnosti na podeželju.