Mednarodna konferenca in INVOLEN nagradno tekmovanje, Firence, Italija, 24.-25. September 2015

Posted on Oct 9, 2015


Mednarodna konferenca in INVOLEN nagradno tekmovanje sta potekala v samostanu sv. Apolonija v osrčju Firenc. Namen konference je bil spodbuditi razpravo o treh ključnih temah, povezanih z vseživljenjskim učenjem: medgeneracijsko učenje, za spodbujanje prenosa znanja in spretnosti med različnimi generacijami v povezavi z ohranjanjem narave in lokalne dediščine; kot tudi vzpodbujanje novih tehnologij – IKT (internetne komunikacijske tehnologije) in programiranje mobilnih iger  kot tudi okoljsko prostovoljstvo za krepitev izobraževanja in aktivnega državljanstva.

Konferenca je nastala in bila organizirana v okviru projekta INVOLEN. INVOLEN je inovativen projekt spodbujanja medgeneracijskega učenja za prostovoljno ohranjanje narave, ki temelji na igrah, in vključuje naravovarstvene prostovoljce iz 5 Evropskih držav (Italija, Grčija, Francija, Madžarska in Slovenija). INVOLEN povezuje dve različni starostni skupini; mladostnike in starejše, ter spodbuja njihovo sodelovanje v dejavnostih prostovoljstva za varovanje in ohranjanje Evropske okoljske dediščine, s poudarkom na območjih Nature 2000.Inštitut InTeRCeR dela na projektu družbene inovacije (Souporaba kmetijskih zemljišč), ki temelji na medgeneracijskem sodelovanju in eden od pozitivnih učinkov projekta je ohranjanje narave.

Inštitut InTeRCeR dela na projektu družbene inovacije (Souporaba kmetijskih zemljišč), ki temelji na medgeneracijskem sodelovanju in eden od pozitivnih učinkov projekta je ohranjanje narave. Konferenca je ponudila priložnost za mednarodno promocijo naše ideje.

To nalogo je prevzel Iztok, ki se je udeležil konference in imel predstavitev našega pilotnega projekta in njegovih rezultatov z naslovom “Uporaba pristopa medgeneracijskega sodelovanja in učenja za varstvo narave in inovativne eko-družbenih intervencij v kmetijstvu v Sloveniji: študijski primer” (“Using Approach of Intergenerational Cooperation and Learning for Nature Conservation and Innovative Eco-social Interventions in Agriculture in Slovenia: A Case Study”).

Pilotni projekt je bil osnova za nadaljnji razvoj naše družbeno inovacijske ideje z vidika medgeneracijskega učenja. Izvedba pilotnega projekta je dala ekipi inštituta potrditev, da imamo pravilen pristop pri izvedbi projektne ideje in vzpodbudo za nadaljnji razvoj ideje.

Nadaljnji razvoj ideje je prinesel ekipi institute uvrstitev med 30 polfinalistov natečaja Evropskih družbenih inovacij 2015.