9. Pan-Evropska GreenBelt konferenca, Koli (Finska)

Posted on Nov 15, 2016


Po dveh letih, toliko je minilo od zadnje konference v Slavonicah (Češka), smo se zbrali v Koli nacionalnem parku (Finska), na severu Evrope. Namen konference je bil tudi spoznati Fenoskandinavski zeleni pas Evrope med Norveško, Finsko in Rusko federacijo.

Gostitelji so nam predstavili projekte, ki so se ali se še vedno izvajajo v Fenoskandinavskem zelenem pasu. Predstavili so tudi kako poteka sodelovanje med državami in s kakšnimi problemi se srečujejo.

Izbrani predavatelji so predstavljali projekte na področju zelene infrastrukture, ki postaja zelo pomembno področje pri varovanju narave. Udeleženci foruma so predstavili tudi dobre prakse in naravovarstveni projekti na območju Zelenega pasu.

Na konferenci smo tudi aktivno sodelovali in se pogovarjali v skupinah, kjer se je razpravljalo o nadaljnem razvoju aktivnosti na območju Zelenega pasu.

Konferenca se je končala z izletom po Koli nacionalnem parku.

Zvečer smo imeli v mestu Joensuu generalno skupščino Green Belt Assosiation, kjer smo se pogovarjali o nadaljnem razvoju združenja in izvolili novo vodstvo. Razprava je tekla o razvoju aktivnosti za naslednj dve leti, do naslednje konference.