PIA Permakulturna Akademija v Alpskem prostoru

Posted on Oct 23, 2015


Permakulturni forum avstrijskega permakulturnega združenja PIA Permakulturna Akademija v Alpskem prostoru je potekala od 15.-18. oktobra 2015 na gradu gradu Limberg, v bližini Schwanberga, na avstrijskem Štajerskem.
Tema foruma je bila „Ohranjanje in oblikovanje rodovitnih krajin“. Mnogi od nas še vedno ne vedo, kako permakultura obogati naše življenje in kakšne možnosti nam lahko ponudi permakulturno načrtovanje.

Namen foruma je bil:

  • Izvedeti čim več o ideji permakulture
  • Spoznati projekte in ljudi, ki jih izvajajo
  • Izmenjati izkušnje med udeleženci o permakulturnem načrtovanju in samozadostnosti
  • Permakulturno znanje, veščine in izkušnje zbrati, osvežiti in razširiti
  • Permakulturne tehnike in metode spoznati in preizkusiti
  • Povezati aktivnosti skupin in iniciativ
  • Spodbujati trajnostne projekte ter tehnična in metodična pomoč udeležencem
  • Informirati, aktivirati in motivirati.

Iztok se je udeležil foruma, kjer je imel predstavitev projekta Souporaba kmetijskih zemljišč s področja obnove tradicionalnega kmetijstva v Sloveniji in povezave s permakulturo. Poudarek predstavitve je bil kako nam lahko pomaga znanje starejših generacij v permakulturi. Predstavil je koncept medgeneracijskega prenosa znanja, ki je uporaben tudi v permakulturi ter koncept ohranjanja in obnavljanja kulturnih krajin s tem pristopom.
Del predstavitve projekta je bila tudi razprava, kjer je Iztok z udeleženci foruma izmenjeval znanje in izkušnje.
Forum je potekal v prijetnem vzdušju, kjer so se predstavili projekti, ki se aktivno izvajajo na področju permaculture v Avstriji in okoliških državah (Madžarska, Slovenija, Hrvaška). Udeleženci so med seboj aktivno izmenjevali znanje in izkušnje ter razpravljali o možnostih medsebojnega sodelovanja in pomoči pri permakulturnih projektih.